NVG

Hovedside
Om NVG
Tjenester
Folk og fe
Drift & driftsmeldinger
Support
Oppsett Linux
Oppsett Windows
Brukersubdomener
Maskinpark
Linker
Info in English

NVG Webmail
NVG News
Get Firefox!


Brukersubdomener til nvg.org.

Soner.

Som NVG-medlem har man sitt eget subdomene tilgjengelig: brukernavn.nvg.org.

Man kan legge til egne navn under dette subdomenet hvis man vil. F.eks. kan man definere hjemme.brukernavn.nvg.org med IP-adressen til ADSL-modemet hjemme.

Som standard har selve brukernavn.nvg.org-domenet IP-adressen til home.nvg.org. Dermed vil http://brukernavn.nvg.org/ referere til hjemmesiden som før.

Slike subdomener er definert i sonefilen swix:/usr/local/etc/namedb/lusersub/brukernavn.nvg.org, som brukeren selv har tillatelse til – og ansvaret for – å drifte.

For å gjøre forandringer:

  • Logg inn på swix med SSH.
  • Rediger filen med f.eks. emacs, nano eller vim. Husk å øke serienummeret i filen etter hver endring!
  • Gi kommandoen dns_er_forandret for å laste named på ny.

Dynamiske DNS-oppdateringer.

Det er satt opp en tjeneste for dynamisk oppdatering av A-postene (IP-adressene) i en sone. Tjenesten bruker HTTP og følger (stort sett) den samme protokollen som brukes av dyndns.org.

For å få adgang til tjenesten må du logge inn på swix med SSH og sette et DNS-passord med kommandoen dyndnspasswd brukernavn Dette bør av sikkerhetsgrunner ikke være det samme som Unix-passordet ditt (det sendes i klartekst over Internet).

Definer de navnene som du vil ha dynamisk oppdatert, på vanlig måte med en A-post i sonefilen din.

I utgangspunktet kan man bruke alle oppdateringsklienter som man kan angi tjeneren for, f.eks. inadyn. Tjeneren er swix.nvg.ntnu.no, URL-stien kan være /dyndns eller /nic/update.

Evt. kan man sende en GET-forespørsel slik:

wget -4 --user=brukernavn --password=DNS-passord -O - \
   'http://swix.nvg.ntnu.no/dyndns?hostname=maskinnavn.brukernavn.nvg.org&myip=ny_IP-adresse'


1993©2024
NVG
Requested 2024-04-12 15:23 CEST from 44.200.27.215.
Contact webmaster if you have any questions about the web content or system.
Crafted by btd@nvg 2003-08-11/16 content by various NVGers 1993-2024.