NVG

Hovedside
Om NVG
Tjenester
Folk og fe
Drift & driftsmeldinger
Support
Oppsett Linux
Oppsett Windows
Brukersubdomener
Maskinpark
Linker
Info in English

NVG Webmail
NVG News
Get Firefox!


Hvordan sette opp en Linux Klient i NVG nettet

Legge til en ny host i NVGs DNS


Først, add hosten i DNS.


Gå til swix, /usr/local/etc/namedb

Rediger forward DNS, husk serienummer YYYYMMDDVV (VV=Versjon)
skriv /local/bin/co -l nvg.ntnu.no
Rediger i fila, hvis du er usikker, don't (finn en drifter, spør spørsmål).
Skriv /local/bin/ci -u nvg.ntnu.no

Rediger reverse DNS
Skriv /local/bin/co -l 0-127.210.241.129.in-addr.arpa.
Rediger i fila, hvis du er usikker, don't (finn en drifter, spør spørsmål).
Skriv /local/bin/ci -u 0-127.210.241.129.in-addr.arpa.

skriv /usr/local/etc/ndc reload

Legg til den nye hosten i netgroup (for at maskinen skal få automountet kataloger fra hagbart ++)


Gå til swix, /etc
Rediger i filen netgroup
legg til hostnavnet på riktig sted her.
gå til swix, /var/yp
skriv make

Dette er for det meste generelle ting i Linux, hovedsaklig.


RPC/NIS/NFS:



(redhat) legg til NISDOMAIN=nvg i /etc/sysconfig/network.
Kjør domainname nvg manuelt første gang, fordi domainname kjøres i rc.sysinit.
Linux: legg til +:*:0:0::: i /etc/passwd og +: i /etc/group.

Portmap/rpcbind må kjøre.
/etc/hosts.equiv bør ha linjen +@nvghosts

Vil man ha automount kan man ta configfil fra
(redhat)
hagbart:/local/adm/cfengine/amd/amd.conf@linux og legge i /etc/amd.conf
(debian)
hagbart:/local/adm/cfengine/amd/master@netbsd til /etc/amd/amd.master
hagbart:/local/adm/cfengine/amd/amd/* til /etc/amd/
En må kanskje lage endel kataloger som /home/amd /usr/amd /amd
/net /var/spool/amd /.a og symlinke dit (se f.eks thx1138)
fra kataloger / /home /usr /var /var/spool etc.
Vil man ha manuell montering kan man grepe på nfs i tyrell:/etc/fstab
og legge det til sin egen.

Innloggingsmiljø:



Mounter /local fra annen maskin, eller:
Fikser /local/skel og /local/etc selv.
Kopier fra en eksisterende /local/skel og modifiser selv.
/local/etc/motd bør være tom eller hentes fra
hagbart:/local/adm/cfengine/motd/motd

Skall:


/bin/tcsh, /bin/bash, /bin/zsh

Mail:


MTA (sendmail) må konfigureres til å kjøre, men ikke svare på port 25.
Det normale er å la MTA (sendmail) sende videre til hovedrelaymaskin.

For ren sendmail:
Kopier fra hagbart:/local/adm/cfengine/sendmail/sendmail.cf.generated
til /etc/sendmail.cf og hagbart:/local/adm/cfengine/sendmail/sendmail.cw
til /etc/sendmail.cw og evt
hagbart:/local/adm/cfengine/sendmail/sysconfig.sendmail@linux til
/etc/sysconfig/sendmail (eller legg inn DAEMON=no der selv)
Ta /sbin/chkconfig --level 3 sendmail on
Ta /sbin/chkconfig --level 5 sendmail on

For ren sendmail, og evt andre som exim:
Fjern -bd (det som gjør at den svarer på port 25) i oppstartsfilen.
(Dette kan gjøres indirekte med DAEMON=no)

Logging:


/etc/syslog.conf: føy til
*.info @loghost
*.info @starbuck
for at ting skal logges til loggmaskinen(e) våre.
killall -1 syslogd for at syslogd skal lese syslog.conf på nytt.

Legge inn wtmptaild og starte den opp.
(wtmptaild tailer wtmp og logger det.)
Kopier hagbart:/local/adm/cfengine/wtmptail/wtmptaild@386linuxlibc6 til /usr/local/sbin/wtmptaild og
hagbart:/local/adm/cfengine/wtmptail/wtmptail til
/etc/rc.d/init.d/wtmptail
Ta /sbin/chkconfig --level 3 wtmptail on
Ta /sbin/chkconfig --level 5 wtmptail on

Sikkerhet:
Hyppig patching/updates.
Man bør skru av tjenester man ikke bruker.

1993©2024
NVG
Requested 2024-06-12 18:20 CEST from 3.236.83.154.
Contact webmaster if you have any questions about the web content or system.
Crafted by btd@nvg 2003-08-11/16 content by various NVGers 1993-2024.