Supernova SN 2004et i NGC 6946

TYpe II? supernova (12.6V - 21B).

Oppdatert lyskurve på http://www.aavso.org/adata/curvegenerator.shtml (Skriv inn teksten SN 2004et i feltet 'Or Name:' og trykk på 'Plot data' knappen).

Sekvens datahttp://www.astro.uio.no/~bgranslo/sequence/NGC6946.seq

Kartene er godkjent av Variable Stjernegruppen i Norsk Astronomisk Selskap 2. okt. 2004.

Karter :

Kart med Lm = 14.5 mag.

Søkekart (følger ikke formell standard, men duger for å finne supernovaen) :

SN2004et_0.gif (Oversiktskart)
SN2004et_1.gif (Lm = 10.0 mag)
SN2004et_2.gif (Lm = 12.0 mag)
SN2004et_3.gif (Lm = 14.0 mag)

Tilbake til kartsiden.