Gal-Aksen,

Autronica Astronomiske Forening

Gal-Aksen har vokse ut frå miljøa rundt Autronica i Trondheim. Gal-Aksen er kun open for tilsette i Autronica. Søsterskipinga Trondheim Astronomiforening er open for alle interesserte.

Om denne sida

Artiklar frå medlemsbladet «Stjerneskuddet» vil verte gjort tilgjengelege etter kvart som vi får tilpassa dei betre til distribusjon over nettet.

Her vil det etter kvart komme meir data vonleg av interesse. Det kan vera lurt å stikke innom jamnt da oppgraderingane vil komme fortløpande.

Mars

NASA arbeider intensivt mot den raude planeten no, Sunsite i Danmark har siste nytt.

Andre stader av astronomisk interesse

Utvalget for romvirksomhet
Utvalet for romverksemd ved NTNU. Mange ulike fagfelt.
The SETI League
«Searching for Extra-Terrestrial Intelligence»
Norsk Romsenter
Norsk Romsenter er ei skiping som samarbeider nært med Handelsdepartementet. Senteret dirigerer ESA-kontraktar strategisk.
Norsk Astronautisk Forening
«Norsk Astronautisk Forening (NAF) har som sin fremste oppgave å spre kunnskap om romfart og romrelatert virksomhet.»
An ion engine under endurance testing
Ein ionemotor på teststadiet. Denne er planlagt nytta på ei sonde i 1998.
Students for the Exploration and Development of Space
Ein studentorganisasjon med ein del særs gode websider. Eit godt utgangspunkt for kikking vidare.
ESA
Den europeiske romfartsorganisasjonen
The Exploration of Neighboring Planetary Systems (ExNPS)
Planetleiting i det astronomiske nabolaget ved Jet Propulsion Laboratories.

Kontaktadresse: Per Arne Bakken, <per.bakken@st.telia.no>